Plánování milníků a budoucích příjmů

Jaroslav Kuboš Metodika

Článek pojednává o plánování milníků, jejich editaci, o ukotvení v čase, možnosti využití i bez konkrétního data a určení budoucího příjmu k milníkům.

Milníky

V září loňského roku se v Navigu objevila možnost zadávat budoucí příjmy. Po několika měsících používání se nám od uživatelů sešel dostatek zpětné vazby, abychom se mohli pustit do další fáze – rozdělení na milníky a budoucí příjmy.

Milník je bod v časovém harmonogramu projektu. Velmi často plyne ze smlouvy – například zahájení projektu, předání části díla, kontrolní den, ukončení projektu. Manažer projektu se také může rozhodnout vytvořit milník umělý, který může sloužit k lepší organizaci prací na projektu a vnitřnímu sledování pokroku projektu. Při založení projektu se automaticky vytvoří milníky Zahájení a Ukončení bez konkrétních dat.

Milníky se zobrazují a editují v záložce Milníky v otevřeném projektu:

Milník může být ukotven v čase některým z následujících způsobů:

1. Neznámé datum: Pokud se datum nedá určit, může se nastavit, že je neznámé. Například ze smlouvy neplyne datum zahájení projektu – pak se milník založí s neznámým datem a to se nastaví až při upřesnění data.

2. Datum: Je známo přesné datum milníku.

3. Před jiným milníkem: Neví se, kdy k milníku dojde, jen se ví, že k němu dojde před jiným – referenčním – milníkem. Například že kontrolní den musí být před uzavřením projektu. Dá se také (nepovinně) nastavit počet dní před referenčním milníkem – pokud má referenční milník zadané datum, zobrazí se datum i u nového milníku.

4. Po jiném milníku: Podobné jako předchozí možnost, jen do budoucnosti. Například pokud je známo datum kontrolního dne, dá se nastavit ukončení projektu 14 dní poté.

Protože se na sebe milníky dají navázat, můžete vytvořit plán, který se při změně referenčních milníků sám aktualizuje. Například neznáte den zahájení projektu, ale víte, že bude trvat 3 měsíce a 14 dní před ukončením bude kontrolní den. Pak založíte následující milníky:

1. Zahájení, neznámé datum

2. Kontrolní den, 14 dní před milníkem Ukončení

3. Ukončení, 90 dní po milníku Zahájení

U všech milníků se zobrazí v sloupci s datem otazník, ale budou správně setříděny. Ve chvíli, kdy už znáte datum zahájení, je jen nastavíte do milníku Zahájení a v tu chvíli se automaticky dopočítají data milníků Kontrolní den a Ukončení.

Aktuálně se milníky dají použít pouze pro definici budoucích příjmů, ale v budoucnu plánujeme milníky použít i pro jiné informace.

 

Budoucí příjmy

Budoucí příjmy měly v předchozích verzích možnost definovat datum a datum splatnosti. To se změnilo a nyní se budoucí příjem vždy váže k milníku:

1. Před milníkem

2. Současně s milníkem

3. Po milníku

Logika vazeb je stejná jako u milníků. Dále je možné vyplnit komentář a splatnost faktury:

 

Nejčtenější

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům