Plánování milníků a budoucích příjmů

Jaroslav Kuboš Metodika

Milník je bod v časovém harmonogramu projektu. Pomáhá uhlídat dílčí smluvní závazky v zakázce, ale také stanovit interní cíle, které chcete v rámci realizace projektu splnit. Pojďme se podívat jak na plánování milníků, jejich editaci, ukotvení v čase nebo možnosti využití i bez konkrétního data a určení budoucího příjmu.

Milníky

Milníky velmi často vyplývají ze smlouvy, často jsou také označované jako smluvní data nebo smluvní závazky. Jedná se například o zahájení projektu, předání části díla, kontrolní den, ukončení projektu, pozastávku a řadu dalších.

Manažer projektu se také může rozhodnout vytvořit milník umělý, který může sloužit k lepší organizaci prací na projektu a vnitřnímu sledování pokroku projektu. Při založení projektu se automaticky vytvoří milníky Zahájení a Ukončení bez konkrétních dat.

Milníky se zobrazují a editují v záložce Milníky v otevřeném projektu:

Milník může být ukotven v čase některým z následujících způsobů:

1. Neznámé datum: Pokud se datum nedá určit, může se nastavit, že je neznámé. Například ze smlouvy neplyne datum zahájení projektu – pak se milník založí s neznámým datem a to se nastaví až při upřesnění data.

2. Datum: Je známo přesné datum milníku.

3. Před jiným milníkem: Neví se, kdy k milníku dojde, jen se ví, že k němu dojde před jiným – referenčním – milníkem. Například že kontrolní den musí být před uzavřením projektu. Dá se také (nepovinně) nastavit počet dní před referenčním milníkem – pokud má referenční milník zadané datum, zobrazí se datum i u nového milníku.

4. Po jiném milníku: Podobné jako předchozí možnost, jen do budoucnosti. Například pokud je známo datum kontrolního dne, dá se nastavit ukončení projektu 14 dní poté.

Protože se na sebe milníky dají navázat, můžete vytvořit plán, který se při změně referenčních milníků sám aktualizuje. Například neznáte den zahájení projektu, ale víte, že bude trvat 3 měsíce a 14 dní před ukončením bude kontrolní den. Pak založíte následující milníky:

1. Zahájení, neznámé datum

2. Kontrolní den, 14 dní před milníkem Ukončení

3. Ukončení, 90 dní po milníku Zahájení

U všech milníků se zobrazí v sloupci s datem otazník, ale budou správně setříděny. Ve chvíli, kdy už znáte datum zahájení, je jen nastavíte do milníku Zahájení a v tu chvíli se automaticky dopočítají data milníků Kontrolní den a Ukončení.

Aktuálně se milníky dají použít pouze pro definici budoucích příjmů, ale v budoucnu plánujeme milníky použít i pro jiné informace.

 

Budoucí příjmy

Budoucí příjmy měly v předchozích verzích možnost definovat datum a datum splatnosti. To se změnilo a nyní se budoucí příjem vždy váže k milníku:

1. Před milníkem

2. Současně s milníkem

3. Po milníku

Logika vazeb je stejná jako u milníků. Dále je možné vyplnit komentář a splatnost faktury:

 

Nejoblíbenější

Příběhy

Svět očima (ne)architekta

Petra Dvořáková Příběhy

Od matematické informatiky se přes grafický design dostal až k renovaci novorenesančního činžáku v centru Brna. Architektuře věnuje veškerý volný čas a leží za ním řada úspěšných rekonstrukcí bytů i domů. Aby se mu vlastní architektonické nápady snadno realizovaly, vyvinul software Navigo3, který dnes využívají architektonické a projekční kanceláře doma i v zahraničí. V rozhovoru s Petrem Humlíčkem.

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé