Zákaznická konfigurace Naviga

Zákaznická konfigurace Naviga zahrnuje programování individuálních reportů, definování vlastních polí a šablon schvalování, šablon dokumentů a úpravu tiskových výstupů. Všechna tato nastavení vyžadují práci specialisty, a proto jsou zpoplatněná.

Všechno, co lze do Naviga začlenit jako obecně použitelnou funkci, nástroj nebo nastavení, je v Navigu zdarma, zpoplatněné jsou pouze individuální konfigurace, které jsou mezi jednotlivými klienty nepřenosné. Můžete si ji nechat realizovat různými způsoby a spojit s dalšími řešeními. Více informací zde.

Co si můžete nechat nakonfigurovat?

Reporty

V Navigu můžeme nastavit speciální reporty, které vám umožní exportovat data podle vašeho zadání ve formě excelové tabulky. Reporty doporučujeme využít ve chvíli, kdy jsou pro vás velmi důležité některé specifické kombinace dat a informací a v Navigu není možnost je zobrazit v rámci jeho standardní funkcionality. Před rozhodnutím pro konfiguraci reportu vám vždy toto pomůžeme vyhodnotit.

Úprava tiskových výstupů

Jedná se o možnost nechat si vytvořit šablonu pro tiskový výstup, a to u faktur a objednávek tak, aby na nich v rámci tisku bylo vše, co si přejete a vaše firemní výstupy byly jednotné. Například můžete mít na fakturách a objednávkách automaticky své razítko, podpis, určitý font nebo standardizované textové informace.

Šablony dokumentů

Díky těmto šablonám se vám budou do vašich dokumentů předvyplňovat konkrétní údaje z Naviga a vaše dokumenty budou mít standardizovaný vzhled. Ušetříte si tak práci za jejich opakované přepisování. Jedná se například o předvyplnění hlaviček krycích listů, hodnocení zakázek nebo dokumentů k archivaci. Tyto šablony využijete, pokud máte velké množství dokumentů, případně na vašich zakázkách pracuje větší počet lidí a potřebujete jim usnadnit práci. Současně budete mít jistotu, že vaše dokumenty mají jednotný styl.

Vlastní pole

Vlastní pole vám umožní zaznamenávat informace na specifických místech v Navigu, kde není automaticky vytvořený prostor pro poznámky. Vlastní pole lze umístit u projektu, úkolů, objednávek, klientů nebo alokací. Nakonfigurujeme je v databázi na míru podle vašich požadavků.

Šablony pro schvalování

Šablony pro schvalování vám umožní nastavit virtuální schvalovací kolečko pro konkrétní typ objektů (projekty, přílohy, nepřítomnosti, snímky). Některé šablony jsou předpřipravené – například u schvalování nepřítomností, jiné je nutné vytvořit v závislosti na individuálních požadavcích.

Jak dlouho bude celý proces trvat?

Vždy bude záležet na rozsahu zadání a typech výstupů, které požadujete. Obvykle lze počítat s prací v řádu týdnů, maximálně měsíců. Pro urychlení je možné pracovat na zákaznické konfiguraci současně s přípravou propojení vašich firemních systémů s Navigem nebo na jednorázovém přesunu vašich dat do Naviga.

Proces u zákaznických konfigurací

Podrobný postup, jak celý proces konfigurace proběhne, najdete na stránce Doplňková řešení – jak postupujeme. Zde zmíníme pouze specifické informace, které se týkají zákaznické konfigurace nad rámec obvyklého procesu.

1. krok – Základní konzultace

Nejdříve s vámi náš konzultant probere záměr v obecné rovině. Zhodnotíme vaše představy, technické možnosti, rámcové cenové nároky i časovou dotaci. Pomůžeme vám vyhodnotit, zda a co z možných řešení je pro vás vhodné a vyplatí se vám. Tato základní konzultace je zdarma.

2. krok – Analýza před zákaznickou konfigurací

V rámci analýzy detailně zhodnotíme, jakým způsobem můžeme vytvořit report z dat, která v Navigu máte zadaná. V případě šablon dokumentů nebo u úpravy tiskových výstupů budeme chtít vidět, jak vypadají vaše současné dokumenty, zjistíme, jak si představujete, že by měly dokumenty a tiskové výstupy vypadat a co všechno by měly obsahovat. U šablon pro schvalování pak obvykle rozkreslujeme proces, podle kterého se schvalování nastaví. V případě vlastního pole definujeme, kde a jak má být umístěno a k čemu má sloužit.

3. krok – Programovací práce

Následně proběhne konfigurace v databázi a testování – opakovaně vyzkoušíme, jak reporty fungují, jak vypadají tiskové výstupy, jak jsou doplněné dokumenty či zda proces schvalování běží v souladu se zadáním.

Pozor – reporty, které vznikly v rámci testování, nepovažujte za relevantní do chvíle, než si definitivně potvrdíme správnost konfigurace.

Kolik zákaznická konfigurace stojí?

V závislosti na rozsahu práce programátora a analytika se cena za reporty, šablony dokumentů a úpravu tiskových výstupů se pohybuje od 5.000 Kč do 25.000 Kč, výjimečně více.
V případě šablon schvalování nebo vlastního pole se v závislosti na rozsahu obvykle pohybujeme v řádu vyšších jednotek tisíc korun.

Je třeba počítat s tím, že může dojít k nejrůznějším změnám, které budou mít vliv na existující konfiguraci. Jedná se o nejrůznější změny na vaší straně, ale výjimečně proběhnou i na straně Naviga. Aby i nadále vaše konfigurace správně fungovala, bude třeba provést úpravy a ty uhradit.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé