Reporty

Navigo vám automaticky poskytne nejrůznější soubory užitečných informací k vašim projektům i firmě. Přesto se může stát, že budete potřebovat ještě další, pro vaši firmu specifické výstupy. V takovém případě vám naši konzultanti na základě vašich individuálních požadavků vytvoří možnost tyto výstupy dostávat.

Může se jednat o nejrůznější kombinatoriku dat a informací, které jsou pro vás důležité. Jedinou podmínkou je, aby v Navigu byly ze strany vaší firmy podklady pro tyto výstupy. Po nastavení konkrétních parametrů stačí kliknout a získáte potřebný report, na kterém jste se s konzultantem dohodli.

Požadovaná data budete dostávat v excelových výstupech. Možnost nahlížení do reportů lze určit pomocí nastavení práv.

Využívání reportů je zdarma, je ale nutné jeho naprogramování podle vašich individuálních požadavků. To spadá do placené konfigurace, která není běžnou součástí Naviga. Zde se dozvíte, kdo toto řešení realizuje, a zde jaká jsou pravidla a postup, pokud si naprogramování reportu objednáte přímo od Navigo Solutions.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé