Reporty

Navigo vám automaticky poskytne nejrůznější soubory užitečných informací k vašim projektům i firmě. Přesto se může stát, že budete potřebovat ještě další, pro vaši firmu specifické výstupy. V takovém případě vám naši konzultanti na základě vašich individuálních požadavků vytvoří možnost tyto výstupy dostávat.

Může se jednat o nejrůznější kombinatoriku dat a informací, které jsou pro vás důležité. Jedinou podmínkou je, aby v Navigu byly ze strany vaší firmy podklady pro tyto výstupy. Po nastavení konkrétních parametrů stačí kliknout a získáte potřebný report, na kterém jste se s konzultantem dohodli.

Požadovaná data budete dostávat v excelových výstupech. Možnost nahlížení do reportů lze určit pomocí nastavení práv.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé