Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.

Jaroslav Kuboš Nové verze

I tak by se dal charakterizovat přechod zářijové verze na říjnovou verzi systému Navigo3 🙂

Kategorie

V září jsme Vám přinesli nový vzhled záložky Kategorie a také možnost přidávat si vlastní kategorie, individuálně pro každého uživatele.

Říjnovou novinkou je možnost nastavit si kategorie i pro úkoly a alokace. Nastavení lze provést pro všechny uživatele nebo individuálně pro sebe. Zároveň jsme Vám pro snadnější vyzkoušení jednu vlastní kategorii přednastavili, tu můžete libovolně upravovat.

Kategorii zvolíte přímo v detailu Úkolu/Alokace nebo rychlou volbou pro zvolení kategorií přímo na seznamech Úkolů a alokací s možností si je poté také vyfiltrovat.

Volba politiky hesel

V systémovém nastavení přibyla možnost zvolit, jak silné uživatelské heslo budete pro svou instanci požadovat. Můžete vybírat ze složitosti hesel „Žádné“, „Paranoidní“ a „Moderní“.

Informace „Zbývá naplánovat v plánu nákladů projektu“

V záložce Plán/Peníze se nyní zobrazuje informace, kolik ještě zbývá naplánovat v plánu nákladů projektu, také přímo nad teploměry Vlastní práce a Plánovaných subdodávek. Nemusíte tak rolovat na začátek stránky a dohledávat tuto informaci složitě na hlavním teploměru zakázky, ale vidíte ji přímo při plánování nákladů.

Plánované typy prací

Jsou nově rozšířené o sloupec „Plán – vykázáno“, kde je viditelný rozdíl mezi celkovým plánem a už vykázanou prací. Také si můžete zvolit, kolik informací v tabulce chcete vidět, a vybrat si z rozšíření velikosti S – L. Pro zobrazení nového sloupce je třeba mít nastavenu velikost L.

Možnost „Ubírat překročení alokací z plánu typu práce“

Při vytváření nebo editaci typu práce si můžete nově zaškrtnout „Ubírat překročení alokací z plánu typu práce“.

Tato funkce ovlivňuje chování alokací, na kterých je vykázáno více, než bylo v plánu. Pokud není zaškrtnuta, nebo už v plánu typu práce není volný rozpočet (světle modrá čára s bílým pruhem), pak se o toto překročení plán typu práce překročí a to se projeví i na úrovni plánu. Pokud je zaškrtnuta, tak se odečte z volného rozpočtu. Volbu ilustruje tento obrázek:

Cash flow – zobrazení položek dle splatnosti

Aby bylo možné v záložce Cash flow zobrazit položky dle splatnosti, bylo nutné přidat k plánované Subdodávce „Splatnost faktur“. U Plánovaných příjmů tato informace již byla, ale rozšířila se o měsíce a roky.

Při této příležitosti jsme tabulce Cash flow vytvořili zcela nový kabát, tabulku zpřehlednili a rozšířili o nový sloupec Splatnost, dle kterého se nově položky řadí.

Korekce

V Ekonomice se objevila nová záložka Korekce. Kvůli čemu je důležitá? Ekonomika firmy je velmi složitá věc a není tedy divu, že se může stát, že výsledná čísla nesedí. Například používáte celý měsíc nějakou hodnotu režijní sazby při vykazování a na konci měsíce se ukáže, že nebyla přesná. Pak je potřeba do Ukazatelů výkonnosti započítat patřičnou korekci.
Tabulku korekcí vidí a může upravovat pouze superuživatel. Součet korekcí za měsíc ale vidí i každý uživatel, který vidí KPI.
Detailnější informace si můžete přečíst v Navigátorovi této záložky.

V záložce Ukazatele výkonnosti je možné zapnout/vypnout přičítání korekcí dle jednotlivého typu.

Vyskakovací notifikace

Aby měl uživatel aktuální přehled o nových notifikacích, i když nepracuje zrovna v Navigu, zavedli jsme při povolení této funkce v prohlížeči aktivní upozornění systémem. Detailní informace si můžete přečíst v Navigátorovi.
Lze si ji nastavit kliknutím na ikonku zvonečku (vpravo nahoře), nebo tlačítkem Povolit systémové notifikace přímo v Notifikacích.

Další, ne však méně podstatné věci

  • V záložce Výkaz/Tabulka přibyl Navigátor
  • Při vyhledávání projektu se změnilo pořadí zobrazovaných informací v našeptávači, přičemž se nejprve zobrazí číslo projektu, následně název a na závěr zákazník
  • Nová práva u projektu „Projekty – Smí měnit plánované příjmy“, „Projekty – Smí měnit základní dělení plánu“. Díky nim můžete nechat projektové manažery vidět základní dělení plánu ale ne ho upravovat. Na druhou stranu je můžete nechat editovat plánované příjmy. Tím pádem budou moct hrát na připraveném hřišti, ale nebudou ho moci měnit.
  • Ekonomika/VF, PF – pokud na seznamu faktur zastavíte kurzor na čísle zakázky, zobrazí se vám její název
    • upravili jsme některé názvy sloupců, abychom kvůli přehlednosti zkrátili tabulku

Pokud se Vám naše nová verze líbí, případně máte náměty na vylepšení, nebo máte naopak nějaké připomínky, či si nevíte s něčím rady, neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese podpora@navigo3.com, případně na telefonním čísle +420 775 865 535.

Nejoblíbenější

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé