Deník vám poslouží k uchování informací, které se týkají vašich projektů, klientů nebo konkrétních osob. Můžete v něm vést zápisy ze schůzí, zaznamenávat, co se kdy domluvilo, v jaké fázi jsou jednání, jak dopadly schůzky či nejrůznější interní a externí komunikace.

Na základě záznamů v Deníku můžete v Navigu snadno vytvářet a zadávat úkoly. Také vám zajistí rychlou zastupitelnost mezi zaměstnanci. V Deníku si můžete nastavit různou úroveň soukromí. Díky tomu, že poslední zápisy v Deníku uvidíte na Nástěnce nebo u přehledu projektů, vždy víte, jaký je aktuální stav.

Speciálním typem deníku je Pošta, kde můžete evidovat veškerou korespondenci doručenou do datové schránky nebo v tištěné formě.

Spokojení uživatelé Navigo3

Pomáháme řídit desítky tisíc projektů ve firmách všech velikostí. Navigo3, jako projektově orientovaný ERP, je většinou nasazen jako primární informační systém pro řízení celé společnosti.

Pro koho je Navigo3 vhodné?

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům