Zastupitelnost ve firmě

Zastupitelnost je jednou ze základních podmínek fungování celé firmy. Navigo má řadu nástrojů a funkcí, které zastupitelnost ve firmě značně zefektivňují.

Navigo vám umožní okamžitě se zorientovat v rozpracovaných projektech nebo obchodních příležitostech. Máte ihned přehled o termínech, znáte rozpočet i vynaložené náklady projektu. Také máte informace o tom, kdy a kolik se klientovi fakturovalo či kdy má přijít faktura za subdodávku.

Díky Úkolům a Deníku vidíte, co je potřeba udělat, kdy se naposledy jednalo se zákazníkem a o čem. Zastupitelnost z pohledu vedení firmy potom usnadňují i nástroje jako je Evidence docházky, Nepřítomnosti na pracovišti a automaticky generovaný kapacitní plán.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé