Úkoly

V Navigu máte možnost zadávat zaměstnancům úkoly a současně máte přehled, jaké úkoly máte splnit vy. Každý zadaný úkol se dotyčnému zobrazí formou upozornění. Zadávajícímu se zase zobrazí oznámení, že úkol byl splněný.

Úkoly můžete zadávat ostatním, ale zapisovat si i úkoly, které musíte splnit sami. Úkoly se mohou vztahovat ke klientovi, k projektům i k celkovému chodu firmy. Úkolům můžete přiřazovat prioritu a třídit do různých skupin.

Díky využívání Úkolů budou vaši zaměstnanci snadno zastupitelní a snáze se jim budou prioritizovat povinnosti. Úkoly se zobrazují podobně jako Deník, ve výpisu projektu vidíte nejbližší úkoly ke splnění, najdete je na Nástěnce, v přehledech projektech a firmy.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé