ERP systémy/účetnictví a projektové řízení

Jaroslav Kuboš Metodika

Jak spolu souvisí ERP systémy/účetnictví a software pro řízení projektů a projektové firmy? Je potřeba mít obojí?

Uvažujete o tom, jak lépe řídit projektově založenou firmu, a nejste si jisti, jaké nástroje zvolit? Má to být jen jeden systém, nebo kombinace několika? Systémy se často překrývají, takže nebývá snadné se rozhodnout a vybrat si…

 

Účetní software

Hlavní důvod, proč firmy vedou účetnictví, je stát, který chce mít přehled o placení daní. Proto jsou účetní programy orientovány převážně k tomuto cíli. Pružně reagují na změny legislativy, zabezpečují kontrolu vložených dat, mají funkce pro účetní.

Řídit projektovou firmu pouze účetnictvím však dost dobře nejde. Neexistují v něm jednoduché metody, jak rozlišit jednotlivé projekty, leda byste chtěli používat střediskové hospodaření (rozdělení firmy na podfirmy, které si navzájem fakturují). Neexistuje koncept plánu projektu, eviduje se pouze realita. Z toho důvodu také nezískáte žádná data o budoucnosti – predikce, výhledy. Na kapacitní plánování také zapomeňte. Jak se loňský rok vedlo, se dozvíte až v účetní uzávěrce.

Pokud se rozhodnete řídit projektovou firmu účetnictvím, nezbude vám nic jiného, než projekty plánovat někde jinde, například v Excelu. Tato metoda je rozumně použitelná jen pro firmy pod 10 zaměstnanců, ale i tam má závažné nedostatky.

 

ERP

ERP jsou podnikové systémy, které se snaží vyhovět všem typům firem – výrobním i projektovým. Nabízí velkou škálu funkcí od řízení skladových zásob, plánování výroby, personalistiky, atd. ERP velmi často obaluje účetní systém, do kterého přidává další funkce. Z toho důvodu je typickou formou prezentace dat tabulka a jen omezeně grafy a diagramy. Uživatelské rozhraní bývá velmi komplikované. Navíc jsou to typicky desktopové systémy (nutnost instalace na každý počítač) bez možnosti přístupu přes webový prohlížeč.

Protože tyto systémy nabízejí širokou škálu funkcí, nebývají často propracovány do takové úrovně jako úžeji specializované systémy. Často chybí pokročilé vizualizace, analytické a administrativní funkce.

ERP si vyberte, pokud neřešíte jen projekty ale také výrobu. Typickou indikací k použití ERP je potřeba vést skladovou evidenci.

 

Systémy řízení projektové firmy (PMIS, PPM, EPPM)

Tento typ systému je vhodný nejen pro projektově zaměřené firmy, ale také pro projektově řízená oddělení výrobních firem (typicky výzkum a vývoj).

Jde o systémy specializované na projekty a tomu odpovídá širší nabídka funkcí než v případě ERP. Firemně zaměřené funkce umožňují práci s celým portfoliem procesů – například řízení obchodních příležitostí, cashflow, kapacitní plánování zaměstnanců, KPI. Mezi funkce pro plánování a řízení jednotlivých projektů patří například WBS, Ganttův diagram, evidence subdodávek nebo správa úkolů a poznámek.

Tento typ systému je většinou přístupný přes internetový prohlížeč a velmi často i optimalizován pro práci z mobilního telefonu. Spíše než tabulky se preferují jednodušší formy prezentace – grafy, diagramy.

 

A jaký typ je Navigo3?

Navigo3 se řadí do kategorie systémů pro řízení projektových firem. Našim stežejním přínosem jsou tedy funkce spojené s projektovým řízením. Mimo to nabízíme vestavěnou podporu několika běžných firemních agend. Menší firmy oceňují jednoduchou evidenci příchodů a odchodů, základní knihu jízd, plánování dovolených či vedení evidenci přijatých a vydaných faktur. Nemusí tak provozovat několik dalších systémů a dost často vystačí pouze s externí účetní, které jen předávají podklady.

Našim heslem je: „Neměníme co funguje.“ Pokud už zákazníci mají účetnictví/ERP, můžeme jim nabídnout integraci s Navigem – zůstane jim tak účetnictví kvůli státu, ale projekty mohou pohodlně plánovat a řídit v Navigu. Současně s tím jim odpadne nutnost zapisovat faktury do obou systémů. Pokud zákazník zjistí, že mu Navigo plně vyhovuje, může se výhledově drahého ERP zbavit a pořídit si k Navigu již jen levnou krabicovou verzi účetnictví. Běžně se také integrujeme s dalšími firemními systémy jako je docházkový systém nebo HR programy (plánování dovolených).

To zní zajímavě, že? Proto vyzkoušejte Navigo již dnes!

Nejoblíbenější

Nové verze

Sledování trendů na projektech

Jaroslav Kuboš Nové verze

Je skvělé vidět současný stav a předpokládaný výsledek projektu na teploměru. Nyní můžete navíc sledovat trendy vývoje pomocí grafu EVM a tak zajistit, že projekt dopadne dobře.

Číst více ›
Příběhy

Svět očima (ne)architekta

Petra Dvořáková Příběhy

Od matematické informatiky se přes grafický design dostal až k renovaci novorenesančního činžáku v centru Brna. Architektuře věnuje veškerý volný čas a leží za ním řada úspěšných rekonstrukcí bytů i domů. Aby se mu vlastní architektonické nápady snadno realizovaly, vyvinul software Navigo3, který dnes využívají architektonické a projekční kanceláře doma i v zahraničí. V rozhovoru s Petrem Humlíčkem.

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé