Plánované příjmy

V Navigu můžete naplánovat příjmy projektu. Díky tomu budete vědět, s jakými penězi může firma počítat, ekonomické oddělení dostane včas informaci k vystavení faktury a projektový manažer získá přehled, zda fakturace za práci řádně proběhla.

Plánovaný příjem zadáte do Naviga na základě sjednané ceny se zákazníkem. Takto zadaná data budou automaticky generovat další informace, aniž byste je museli kamkoliv jinam přepisovat.

Naplánovaný příjem se zobrazí ve vašem seznamu důležitých termínů a promítne se do automaticky tvořeného cash flow firmy. Plánovaný příjem se uzavře při vystavení faktury.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé