Objednávky

Navigo má velmi jednoduchý systém na vytváření objednávek, a to projektových i režijních. Projektové objednávky se automaticky stávají součástí plánu projektu. Tyto objednávky lze vytisknout a odeslat subdodavateli. Do objednávky se automaticky přenášejí informace z kontaktů, ušetříte tak čas s vyplňováním identity. Objednávka může být spárována se subdodávkou.

Objednávky lze souhrnně vidět na projektu i podprojektu, taktéž u subdodávky je vidět ikona, která při rozkliknutí otevře tabulku objednávek. Objednávky mají také globální stránku, kde lze vidět objednávky skrze celý systém.

Objednávky lze nastavit do stavu akceptováno, kdy protistrana objednávku akceptuje a subdodávka se dává do běhu, nebo do stavu dokončeno, kdy je potvrzeno, že předmět objednávky byl naplněný. Objednávky lze vytisknout v češtině a angličtině.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé