Faktury

V Navigu je možné pracovat s přijatými i vydanými fakturami. Faktury lze vytvářet přímo v Navigu, nebo můžeme s Navigem integrovat váš účetní systém. Díky tomu získáte kontrolu nad párováním faktur na trase projekt – účtárna. Díky fakturám v Navigu snáze dostanete pod kontrolu cashflow firmy i termíny plateb.

U přijatých faktur Navigo umožňuje rozlišovat mezi fakturami, které patří do režijních kategorií, a které náleží jako faktura k projektu a v jeho rámci, k jaké subdodávce. U faktur v Navigu lze nastavit proces schvalování, který zajistí kontrolu nad platbami.

Faktury, které naopak plánujete vystavit, se mohou stát už součástí plánu projektu jako plánovaný příjem. Ve chvíli kdy dojde k ukončení projektu nebo jeho části, vystaví se v souladu s plánovaným příjmem faktura.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé