Cashflow

Přehled o cashflow firmy se v Navigu tvoří automaticky. Díky tomu máte stále aktuální přehled o penězích, které máte a budete mít k dispozici. Zobrazované cashflow popisuje jak reálný stav, tak stav vycházející z plánu fakturací a plateb.

Navigo samo vyhodnocuje informace o příjmech a výdajích, které do jednotlivých plánů zadávají vaši zaměstnanci. Cashflow se vypočítává na základě plánovaných příjmů a plánovaných subdodávek, vystavených i přijatých faktur. Pro zpřesnění výsledku cash flow je možné zadat také stav účtu a režijní náklady.

Cashflow můžete zobrazit pro celou firmu, pro jednotlivé projekty, oddělení nebo podle vedoucích projektu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé