Cash flow

Přehled o cash flow firmy se v Navigu tvoří automaticky. Díky tomu máte stále aktuální přehled o penězích, které máte a budete mít k dispozici. Zobrazované cash flow popisuje jak reálný stav, tak stav vycházející z plánu fakturací a plateb.

Navigo samo vyhodnocuje informace o příjmech a výdajích, které do jednotlivých plánů zadávají vaši zaměstnanci. Cash flow se vypočítává na základě plánovaných příjmů a plánovaných subdodávek, vystavených i přijatých faktur. Pro zpřesnění výsledku cash flow je možné zadat také stav účtu a režijní náklady.

Cash flow můžete zobrazit pro celou firmu, pro jednotlivé projekty, oddělení nebo podle vedoucích projektu.

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům