Navigo3 ve firmě DELTAPLAN

Jaroslav Kuboš Případové studie

Společnost stála před kompletním sjednocením informací o zakázkách. Přechod z excelových tabulek probíhal průběžně a postupně se k němu připojili všichni zaměstnanci.

Navigo3 project-based ERP – Konzultační inženýři – Projekční firmy

Řešené problémy


  1. několik excelových tabulek na různých místech – s chybějícícím propojením a návaznostmi
  2. složité plánování zakázek – finanční i hodinové
  3. absence nástroje pro snadné výkazy
  4. fakturace – chybějící nástroj pro kontrolu a filtraci vystavených i přijatých faktur
  5. chybějící přehled nad zakázkami – hlídání odpracovaných hodin a marže

Co přineslo nasazení Navigo3


  1. sjednocení informací na jedno místo včetně reportingu
  2. lepší kontrola průběhu zakázek a rychlá filtrace dat – výkazy, faktury
  3. přehledný plán zakázek – vlastních výkonů i subdodávek
  4. možnost přístupu odkudkoliv včetně mobilních zařízení

Průběh nasazení Navigo3 ve společnosti DELTAPLAN

Společnost stála před kompletním sjednocením informací o zakázkách. Přechod z excelových tabulek probíhal průběžně a postupně se k němu připojili všichni zaměstnanci. V podstatě okamžitě se zvýšila přesnost plánování zakázek a zrychlil se proces jejich vyhodnocování.

O firmě DELTAPLAN

Společnost DELTAPLAN má velmi komplexní záběr činností. Od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor, až po závěrečné vyhodnocení stavby. Pro všechny tyto činnosti Navigo přináší potřebný přehled a podporu pro řízení firmy.

Datum vzniku společnosti: 1991
Počet zaměstnanců: 20
Roční obrat: cca 25 mil CZK


„Navigo nám pomáhá s plánováním zakázek a kontrolováním jejich průběhu. Ihned víme, k jaké zakázce patří každá vydaná i přijatá faktura a hlídáme si snáze jejich splatnosti. To bylo dříve především u faktur subdodavatelů obtížné. Pohled na zakázky v reálném čase nám umoňuje lepší delegování práce a případný zásah před vznikem většího problému. Vedení společnosti i jednotlivých sekcí má navíc aktuální informace vždy po ruce.“ 

Tereza Psutková, vedoucí kanceláře

Nejoblíbenější

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé