Navigo3 ve firmě DELTAPLAN

Jaroslav Kuboš Případové studie

Společnost stála před kompletním sjednocením informací o zakázkách. Přechod z excelových tabulek probíhal průběžně a postupně se k němu připojili všichni zaměstnanci.

Navigo3 project-based ERP – Konzultační inženýři – Projekční firmy

Řešené problémy


  1. několik excelových tabulek na různých místech – s chybějícícím propojením a návaznostmi
  2. složité plánování zakázek – finanční i hodinové
  3. absence nástroje pro snadné výkazy
  4. fakturace – chybějící nástroj pro kontrolu a filtraci vystavených i přijatých faktur
  5. chybějící přehled nad zakázkami – hlídání odpracovaných hodin a marže

Co přineslo nasazení Navigo3


  1. sjednocení informací na jedno místo včetně reportingu
  2. lepší kontrola průběhu zakázek a rychlá filtrace dat – výkazy, faktury
  3. přehledný plán zakázek – vlastních výkonů i subdodávek
  4. možnost přístupu odkudkoliv včetně mobilních zařízení

Průběh nasazení Navigo3 ve společnosti DELTAPLAN

Společnost stála před kompletním sjednocením informací o zakázkách. Přechod z excelových tabulek probíhal průběžně a postupně se k němu připojili všichni zaměstnanci. V podstatě okamžitě se zvýšila přesnost plánování zakázek a zrychlil se proces jejich vyhodnocování.

O firmě DELTAPLAN

Společnost DELTAPLAN má velmi komplexní záběr činností. Od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor, až po závěrečné vyhodnocení stavby. Pro všechny tyto činnosti Navigo přináší potřebný přehled a podporu pro řízení firmy.

Datum vzniku společnosti: 1991
Počet zaměstnanců: 20
Roční obrat: cca 25 mil CZK


„Navigo nám pomáhá s plánováním zakázek a kontrolováním jejich průběhu. Ihned víme, k jaké zakázce patří každá vydaná i přijatá faktura a hlídáme si snáze jejich splatnosti. To bylo dříve především u faktur subdodavatelů obtížné. Pohled na zakázky v reálném čase nám umoňuje lepší delegování práce a případný zásah před vznikem většího problému. Vedení společnosti i jednotlivých sekcí má navíc aktuální informace vždy po ruce.“ 

Tereza Psutková, vedoucí kanceláře

Nejoblíbenější

Případové studie

Navigo3 ve firmě Omega Design

Petr Humlíček Případové studie

Ihned po spuštění první verze systému, jsme zjistili, že firma má nedostatky ve fakuraci odvedené práce. Při stejném množství práce se meziměsíčně zvýšil obrat o pozoruhodných 20 procent.

Číst více ›
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům