Objednávejte pomocí nových Objednávek!

Jaroslav Kuboš Nové verze

Máme pro vás novou, skvěle vytuněnou verzi Objednávek! Jedna objednávka může mít nyní položky z různých projektů, subdodávek nebo režijí. A co je nejlepší – položky může zadávat více lidí! Tímto si dovolujeme objednat vaši spokojenost.

Objednávky

Přepracovali jsme objednávky, změn je mnoho:

  • Přidali jsme položky objednávky, každá může být připojena nejen k různé subdodávce/režijní kategorii, ale také na různý projekt.
  • Je možné založit více číselných řad objednávek. Pro vytvoření řady je třeba kontaktovat naši podporu.
  • Dá se vytvořit více šablon textů do hlavičky/patičky, přibyla možnost mít needitovatelné části.
  • Termín plnění je možné vyplnit na každé položce, ale také specifikovat textově v hlavičce.
  • Objednávky je možné schvalovat. Pro vytvoření schvalovací šablony kontaktujte naši podporu.
  • Je možné vložit podpis odpovědné osoby a to tak, že si jej vložíte do Uživatele, v záložce Detail a preference.
  • Nově přibyl stav objednávky „Dodaná” a nové právo Objednávky – smí vrátit stav objednávky.
  • A mnoho dalších…

Více informací naleznete v článku Objednávky nebo se rovnou mrkněte na video:

Rychlejší přístup k přílohám

U všech příloh (projekty, faktury, objednávky, …) je nyní možné stáhnout soubory přímo z kontextového menu, bez nutnosti otvírat záložku příloh detailně:

Novinky v HR

Na záložce Výkaz -> HR podklady přibyly reporty zůstatků dovolené.

Přidali jsme import nároků na dovolenou, dostanete se do něj klikem na ozubené kolo -> Importy a výběrem Import nároku na dovolenou. Data je potřeba vyplnit do šablony Šablona importu nároku na dovolené, kterou si můžete stáhnout klikem na odkaz Soubory ke stažení v patičce Naviga.

Zobrazení položek plánu změněných vůči snímku

Pokud máte na projektu schválený snímek a v Systémovém nastavení na záložce Plán zapnutou volbu „Zobrazit změny vůči schválenému snímku“, začnou se vám u položek se změněným důležitým atributem (název, termín nebo cena) zobrazovat oranžové ikonky fotoaparátu. Po najetí nebo kliku na ně se zobrazí i informace o původní hodnotě. Na první pohled tak uvidíte, jaké změny byly učiněny od posledního schválení.

Kategorie a vlastní pole WBS elementů

Přidali jsme možnost vytvořit a přiřazovat kategorie k elementům WBS. Rovněž je možné přidat vlastní pole a ukládat extra informace.

Filtrování podle kategorií ve Finančním plánu a realitě

Ve Finančním plánu a realitě je nově možné filtrovat nejen podle kategorií projektů, ale také elementů WBS, plánovaných příjmů, subdodávek a režijních kategorií.

Nově je tedy například možné, pokud si vyrobíte kategorii Stupeň projektové dokumentace a budete ji přiřazovat na elementy WBS, zobrazit všechny subdodávky, které jsou na daném stupni napříč projekty.

Filtrování výkazů dle kategorie uživatele

Přidali jsme filtrování výkazů podle kategorií na uživateli. To se hodí například pokud potřebujete filtrovat výkazy podle typu úvazku.

Nejoblíbenější

Nové verze

Přizpůsobte si Navigo k obrazu svému

Jaroslav Kuboš Nové verze

Rádi bychom, abyste se v Navigu cítili jako doma. Proto jsme v této verzi přidali možnost si nastavit profilovou fotku, logo firmy i přidat kategorie pro každého uživatele zvlášť. A také máme novou šablonu pro faktury a objednávky!

Číst více ›
Případové studie

Navigo3 ve firmě SAGASTA

Jaroslav Kuboš Případové studie

Společnost byla čerstvě založená a dynamicky rostoucí. Počet nových zakázek rychle narůstal a s tím rostla i agenda. Bylo nutné podchytit plánování zakázek, efektivně vytěžovat zaměstnance…

Číst více ›
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé