Blokování a uzavírání

Blokování a uzavírání v Navigu zahrnuje široké spektrum možností, funkcí a nastavení, které určí jednotlivým uživatelům ale i skupinám, co můžou v Navigu vidět, jaké informace a data mohou zadávat nebo měnit.

Veškeré možnosti blokování a uzavírání slouží k tomu, aby napříč Navigem zabránily zkreslování ekonomických výsledků projektů nebo celé firmy a také vedly k bezpečnému nakládání s daty a informacemi napříč firmou. Uzavírání má také klíčový vliv na kapacitní plánování.

Blokovat lze možnosti uživatelů jejich nastavením i pomocí práv, dále lze omezit zpětné nebo dopředné vykazování práce, nepřítomností a evidence příchodů a odchodů, uzavřít a tím zablokovat lze i změny v projektech nebo částech projektu. Některé možnosti blokování lze provést hromadně v Systémových nastaveních.

Obsah

Blokování v Uživatelích
Blokování prostřednictvím práv
Blokování vykazování práce, nepřítomností a docházky
Uzavírání projektu a jeho částí
Blokování a uzavírání v Systémových nastaveních

Blokování v Uživatelích

U každého uživatele můžeme zablokovat možnosti jakkoliv pracovat s Navigem tím, že umožníme nastavit jeho stav jako přerušený nebo ukončený.

Můžeme mu ale také nastavit aktivní stav až k budoucímu datu, do té doby tedy uživatel nebude mít možnost v Navigu pracovat. Současně lze zablokovat také jeho možnost přihlášení do Naviga pomocí zákazu přihlášení v kontextovém menu.

Blokování prostřednictvím práv

Každého uživatele lze také přiřadit do skupiny práv a tím mu omezit přístup ke konkrétním informacím nebo mu limitovat možnost informace zadávat či měnit. Nastavení práv je velmi specifická záležitost, proto je třeba pro jejich základní nastavení kontaktovat naše konzultanty.

Blokování vykazování práce, nepřítomností a docházky

Každá firma si může nastavit, jak moc zpětně mohou jejich zaměstnanci vykazovat práci. Toto nastavení – tedy blokování vykazování – lze nastavit u konkrétního uživatele, nebo na organizačních jednotkách. Podrobně o nastavení těchto blokování naleznete zde.

Uzavírání projektu a jeho částí

Jakmile projekt považujete za dokončený, je možné jej uzavřít. V takovém případě na něj již není možné vykazovat práci. Tím je projekt chráněný před změnami, které by mohly zasáhnout do výsledku projektu. Po uzavření projektu mohou mít některé osoby možnost projekt znovu otevřít.

Uzavřít lze ale také jednotlivé součástí plánu – subdodávky, alokace, smluvní milník, element WBS a plánované příjmy.

Uzavřením subdodávky není možné k ní již přiřadit novou fakturu. Pokud je faktura přiřazená k subdodávce schválená, není možné ji také změnit.

U vystavených faktur lze po vyplnění období fakturace nastavit blokování zápisu prací v tomto období.

V případě uzavřených plánovaných příjmů pak k nim nelze již vystavit fakturu a spojit jej s reálnou platbou.

Blokování a uzavírání v Systémových nastaveních

Prostřednictvím Systémových nastavení lze nastavit některá blokování systémově pro celou firmu. Jedná se zejména o možnost sdílení informací, u vykazování práce pak omezit vykazování ve vztahu k alokacím, k nově vzniklým projektům, nastavit kolik pracovních dnů se dá vykazovat zpětně a kolik dní dopředu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé