Kontrola nákladů projektu

Pomocí Naviga můžete kontrolovat veškeré náklady každého z projektů. Pomůžou vám v tom chytré nástroje jako jsou teploměry, přehledy vykázané práce, subdodávek nebo graf EVM.

Na teploměrech na základě údajů, které do Naviga zadávají zaměstnanci, uvidíte také predikci budoucího finančního vývoje projektu. Pomocí automaticky tvořeného grafu EVM můžete čerpání financí z rozpočtu také sledovat ve vztahu k časovému harmonogramu projektu a stavu jeho dokončení.

Podle toho, jak podrobně jste si projekt finančně naplánovali, můžete můžete kontrolovat výdaje u subdodávek, náklady vlastních prací. Do nákladů projektu se také automaticky rozpočítává režijní sazba, pohled na vyčerpané náklady z hlediska celé firmy je díky tomu naprosto realistický.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé