Subdodávky

Díky vyplnění plánu subdodávek budete mít přehled o všech externích pracích na projektu. Uhlídáte jejich termíny, uvidíte, kolik peněz máte na subdodávku vyhrazeno a kolik jste už vydali. Zefektivní se i proces přijímání faktur a jejich párování s projekty. 

Stav všech externích prací na projektu se vám bude zobrazovat u plánu projektu, můžete také sledovat stav každé jednotlivé subdodávky. Včas zjistíte, že hrozí překročení jejího rozpočtu nebo nedodržení termínu.

Informace ze subdodávek se spolupodílí na automaticky tvořeném cash flow firmy a také na seznamu důležitých termínů.

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům