Přizpůsobení Naviga firmě

Navigo nabízí možnost individuálně nastavit řadu parametrů tak, aby vyhovovaly vaší firmě. Můžete například snadno přepínat mezi různými identitami vlastní firmy, nastavit a omezit sdílení informací nebo různé další aspekty chování Naviga.

U řady dat můžete pomocí práv určit, kdo, případně v jaké formě, je uvidí. Například na projektu můžete zaměstnancům zobrazit pouze výdaje nebo v grafu EVM zobrazit hodnoty vyjádřené pouze procenty, přičemž informace o konkrétních finančních částkách jim zůstanou skryty.

Navigo také umožňuje nastavit individuální reporty nebo s ním integrovat vaše firemní systémy podle individuálních požadavků.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé