Plán typu prací

V Navigu si můžete přesně stanovit, kolik peněz u projektu vydáte na interní práce s ohledem na jejich typ. Jednoduše si rozplánujete, kolik hodin nebo peněz může která profese prací na projektu spotřebovat. Díky vykazování potom vidíte, zda realita vašemu plánu odpovídá. Včas odhalíte například podhodnocení náročnosti práce nebo jiný problém.

Protože ne všichni zaměstnanci jedné profese mají ve firmách stejnou odměnu za práci, Navigo umožňuje plánovat pomocí průměrné hodinové sazby konkrétní profese nebo rovnou přiřadit konkrétní částku, za kterou se má daná práce na projektu splnit.

Plánování pomocí typu prací poskytuje podrobnější přehled o nákladech na konkrétní profesi, ale současně se nemusíte zatěžovat podrobným přiřazováním práce jednotlivým lidem.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé