Blokování vykazování práce

Blokování dodatečného vykazování práce využijete v případě, že zaměstnanci vykazují pozdě, nepamatují si, kdy a kolik práce odvedli, vykazují práci do jiných projektů apod. Všechna tato pochybení vedou k nepřesnému rozložení odvedené práce mezi projekty a tím zkreslení jejich ekonomické reality.

Díky možnosti zablokovat vykazování je ekonomické a personální oddělení ušetřeno nečekaných změn způsobených dodatečným doplňováním nebo přepisováním výkazů práce.

Navigo umožňuje různé úrovně blokování – například můžete blokovat vykazování zpětně (v systému je základně nastaveno osm dnů, ale můžete zvolit jiný počet), je možné blokovat vykazování na konkrétním projektu, lze blokovat hierarchicky například podle organizačních jednotek. Kdo může vykazování blokovat závisí na nastavení práv.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé