Organizační jednotky

Díky využívání Organizačních jednotek budete moci organizovat svá data, filtrovat projekty a podprojekty jednotlivých oddělení, porovnávat oddělení nebo divize své firmy a získáte přehled o podílu servisních oddělení na příjmech i výdajích projektu.

Navigo díky přiřazení zaměstnance k organizační jednotce automaticky rozpozná, na vrub kterého oddělení má zaúčtovat jeho práci.

Využívání Organizačních jednotek také řeší problém servisních oddělení, která poskytují podporu a služby ostatním oddělením, ale sama nespravují konkrétní projekt, a tudíž nemohou vykazovat přímý zisk. V Navigu je při vykazování práce na projektu patrné, kdo z jakého oddělení se na něm podílel, tedy i to, jaký podíl mají servisní oddělení. Navigo pak dokáže samo vypočítat podíl jednotlivých oddělení na ztrátě/zisku projektu.

Pokud organizační jednotky nevyužíváte, považuje se za organizační jednotku celá firma. Navigo ji nastaví automaticky a využijete ji například při schvalování.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé