Termíny projektů

Pod položkou Termíny najdete v Navigu seznam všech smluvních dat a platebních termínů projektu. Prostřednictvím Termínů dostáváte upozornění, abyste tyto důležité závazky nepromeškali. Současně zde získáte dokonalý přehled o všech plánovaných platbách projektu.

V Termínech se automaticky shromažďují veškerá smluvní data, termíny pro vystavení faktur i pro přijetí plateb, data očekávaných faktur od subdodavatelů a data jejich splatnosti. Seznam termínů se tvoří automaticky z plánu projektu a nevyžaduje složité přepisování informací.

Termíny pomáhají hlídat cashflow firmy, zajišťují hladký tok informací mezi odděleními ve firmě a umožňují bezproblémové převzetí projektu druhým manažerem.

Obsah

Pod položkou Termíny najdeme v Navigu seznam všech dat a platebních termínů, které na projektu máme. Tento seznam se z velké části generuje automaticky z průběžně zadávaných dat při tvorbě plánu projektu. Díky barevné signalizaci máte okamžitý přehled, které termíny mají ještě čas, na které je třeba už myslet a které úplně hoří. Termíny mimo jiné umožňují bezproblémové převzetí projektu druhým manažerem a zajistí hladký tok informací s účetním oddělením.

Co pod Termíny najdete

 • Termín, kdy je třeba vystavit fakturu za odvedenou práci.
 • Termín, kdy očekáváme přijetí platby na základě vystavené faktury.
 • Datum, kdy očekáváme fakturu od subdodavatele.
 • Datum splatnosti faktur, které obdržíme od subdodavatele
 • Smluvní data uvedená ve smlouvách s klientem.

Výhody používání Termínů

 • Dostáváte jednoduché vizuální upozornění na povinnosti spojené s fakturací a smluvními daty.
 • Víte přesně, kdy máte očekávat na projektu příjmy i výdaje.
 • Máte přehled o realizaci veškerých plateb souvisejících s projektem.
 • Získáváte souhrnný přehled o smluvních datech.
 • Usnadňuje předávání informací mezi manažerem projektu a ekonomickým oddělením.
 • Můžete porovnávat plán a realitu, čímž získáváte kontrolu nad finančním chodem projektu.
 • Pomáhá hlídat cashflow – nezapomenete vystavit faktury a uhlídat, že peníze skutečně dorazily.
 • přesně, kdy mám očekávat fakturu od subdodavatele. Při využívání Termínů je pro vás s
 • Snadná zastupitelnost – nový projektový manažer okamžitě vidí, kde co můžete používat.

Termíny faktur

Na každém projektu se vzhledem k fakturaci vyskytuje hned několik nutných termínů daných tím, že plánujeme fakturovat odvedenou práci nebo její část, na základě takto vystavené faktury máme stanovený termín, kdy nám mají peníze přijít. Současně ale také dostáváme faktury od subdodavatelů. Máme tedy termín, kdy tyto faktury očekáváme a také datum splatnosti, kdy musíme tuto fakturu uhradit. Všechny tyto položky se nám zobrazují v Termínech a pomocí barevné signalizace upozorňují na stav dodržení těchto termínů.

obr. s  barvičkami termínů

Propojení Termínů s fakturami

Díky Termínům v Navigu dostává ekonomické oddělení dostává informaci, že je třeba fakturu vystavit. Termíny tedy usnadňují předávání informací mezi projektovým manažerem a účetním oddělením. Tím se předchází problému, že účetní oddělení nedostává zprávy například o dokončení části projektu, za kterou je třeba vystavit fakturu.

Budoucí příjmy v Termínech a jejich výhody

Účetní systémy obvykle poskytují informace informace o realitě, neumožňuje držet si přehled o tom, kdy jaké příjmy a výdaje máme v plánu. Díky tomu, že v Termínech máme plánované příjmy i výdaje, získáváme realističtější přehled o skutečném cash-flow firmy.

Plánované příjmy v Termínech

Jak Termíny fungují

Výhody plánováných příjmů v Termínech

Plánované příjmy, nebo také budoucí příjmy jsou příjmy, které plánujeme na projektu získat. Pokud máme jednoduchý projekt stačí pouze vyrobit plánovaný příjjem a ten navázat na další závazky – například smluvní datum nebonavážu přes časovou referenci Plánovaný příjem může být napojený na cashflow.

u velkých projektů bývá problém složitější. Tyto projekty mají obvykle plánovaný velký rozpočet a fakturace probíhá po částech. termíny fakturace bývají napojené na smluvní data či interní milníky. Příkladem jsou projekty rozplánované podle stupňů projektové dokumentace, kdy například se fakturuje po zpracování studie, a dále po dalších stupních.  Umožňuje vám to sledovat, kdy vystavit fakturu. Projekt si lze rozdělit na fakturační části.

Jak termíny fungují

Na začátku plánování projektu se nastaví na teploměru plánovaný příjem. Ten se automaticky promítne do položky Termíny a také do Cash flow. Pokud se vytvoří běžný milník??? nebo smluvní datum, též se automaticky zobrazuje v termínech.

Dotazy

Proč v termínech nejsou běžné milníky?

Jsou termíny propojené s fakturačním software – tudíž účetní udělá fakturu a mně se tu zobrazí?

Co kde zadávám, aby se mi objevily všechny položky v termínech?

Termíny vystavení faktur, jejich splatnosti i přijetí platby se do systému zadává ručně? – asi vystavení, ostatní se přenáší z účetního?

časové reference a termíny – vztah

E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům