Termíny projektů

Pod položkou Termíny najdete v Navigu seznam všech smluvních dat a platebních termínů projektu. Díky tomu vidíte, co za termíny hoří a jaké kroky musíte realizovat. Současně zde získáte dokonalý přehled o všech plánovaných platbách projektu.

V Termínech se automaticky shromažďují veškerá smluvní data, termíny pro vystavení faktur i pro přijetí plateb, data očekávaných faktur od subdodavatelů a data jejich splatnosti. Seznam termínů se tvoří automaticky z plánu projektu a nevyžaduje složité přepisování informací.

Díky přehledu termínů budete mít jasnou představu o cashflow firmy, zajistíte si hladký tok informací mezi odděleními ve firmě a umožní vám to bezproblémové převzetí projektu druhým manažerem.

Obsah

Co v záložce Termíny najdete
Výhody používání Termínů
Termíny faktur
Jak Termíny fungují

Pod položkou Termíny najdeme v Navigu seznam všech dat a platebních termínů, které na projektu máme. Tento seznam se z velké části generuje automaticky z průběžně zadávaných dat při tvorbě plánu projektu. Díky tomuto seznamu máte okamžitý přehled, které termíny mají ještě čas, na které je třeba už myslet a které úplně hoří. Termíny mimo jiné umožňují bezproblémové převzetí projektu druhým manažerem a zajistí hladký tok informací s účetním oddělením.

Co v záložce Termíny najdete

 • Termín, kdy je třeba vystavit fakturu za odvedenou práci.
 • Termín, kdy očekáváme přijetí platby na základě vystavené faktury.
 • Datum, kdy očekáváme fakturu od subdodavatele.
 • Datum splatnosti faktur, které obdržíme od subdodavatele
 • Smluvní data uvedená ve smlouvách s klientem.

Výhody používání Termínů

 • Vidíte, kdy je čas řešit povinnosti spojené s fakturací a smluvními daty.
 • Víte přesně, kdy máte očekávat na projektu příjmy i výdaje.
 • Máte přehled o realizaci veškerých plateb souvisejících s projektem.
 • Získáváte souhrnný přehled o smluvních datech.
 • Usnadníte si předávání informací mezi manažerem projektu a ekonomickým oddělením.
 • Můžete porovnávat plán a realitu, čímž získáváte kontrolu nad finančním chodem projektu.
 • Pomůžou hlídat cashflow – nezapomenete vystavit faktury a uhlídat, že peníze skutečně dorazily.
 • Víte přesně, kdy máte očekávat fakturu od subdodavatele.
 • Usnadní zastupitelnost – nový projektový manažer okamžitě vidí, kde co můžete používat.

Termíny faktur

Na každém projektu se vzhledem k fakturaci vyskytuje hned několik nutných termínů daných tím, že plánujeme fakturovat odvedenou práci nebo její část, na základě takto vystavené faktury máme stanovený termín, kdy nám mají peníze přijít. Současně ale také dostáváme faktury od subdodavatelů. Máme tedy termín, kdy tyto faktury očekáváme, a také datum splatnosti, kdy musíme tuto fakturu uhradit. Všechny tyto položky se nám zobrazují v Termínech a u každého z nich vidíte barevnou signalizaci, díky které termíny snázeji uhlídáte.

Propojení Termínů s fakturami

Díky Termínům v Navigu ekonomické oddělení dostává informaci, že je třeba fakturu vystavit. Termíny tedy usnadňují předávání informací mezi projektovým manažerem a účetním oddělením. Tím se předchází problému, že účetní oddělení nedostává zprávy například o dokončení části projektu, za kterou je třeba vystavit fakturu.

Budoucí příjmy v Termínech a jejich výhody

Účetní systémy obvykle poskytují informace informace o realitě, neumožňují držet si přehled o tom, kdy jaké příjmy a výdaje máme v plánu. Díky tomu, že v Termínech máme plánované příjmy i výdaje, získáváme realističtější přehled o skutečném cashflow firmy.

Plánované příjmy, nebo také budoucí příjmy, jsou příjmy, které plánujeme na projektu získat. Pokud máme jednoduchý projekt, stačí pouze vyrobit plánovaný příjem a ten navázat na další závazky – například na smluvní datum nebo přes časovou referenci. Plánovaný příjem může být napojený na cashflow.

U velkých projektů bývá problém složitější. Tyto projekty mají obvykle plánovaný velký rozpočet a fakturace probíhá po částech. Termíny fakturace bývají napojené na smluvní data či interní milníky. Příkladem jsou projekty rozplánované podle stupňů projektové dokumentace, kdy například se fakturuje po zpracování studie, a dále po dalších stupních. Umožňuje to sledovat, kdy vystavit fakturu. Projekt si lze rozdělit na fakturační části.

Jak Termíny fungují

Na začátku plánování projektu se nastaví na teploměru plánovaný příjem. Ten se automaticky promítne do položky Termíny a také do cashflow. Pokud se vytvoří běžný milník nebo smluvní datum, též se automaticky zobrazuje v termínech.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé