Náhrada střediskového hospodaření

Ve větších firmách a podnicích je zvykem rozúčtovávat výdaje i příjmy na jednotlivá střediska. Tento proces bývá administrativně i časově velmi náročný a často neřeší problém s rozúčtováváním servisních nákladů mezi jednotlivá střediska. Alternativou ke střediskovému hospodaření je využívání Organizačních jednotek v Navigu. Organizační jednotky nahrazují složité přeposílávání dokumentů a přeúčtovávání položek z jednoho střediska do druhého.

Pro využívání této funkce stačí v Navigu přiřadit jednotlivé zaměstnance ke konkrétní organizační jednotce a systém už sám automaticky rozpoznává, na vrub kterého oddělení má zaúčtovat jeho práci. Samo také vyhodnocuje, kolika procenty se konkrétní oddělení podílelo na zisku nebo ztrátě projektu.

Organizační jednotky umožňují porovnávat jednotlivá oddělení nebo divize mezi sebou a současně poskytují přehled o podílu servisních oddělení na příjmech i výdajích projektu.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé