Typy prací

V Navigu máte možnost vytvořit si seznam prací, které ve vaší firmě interně realizujete. Tento seznam vám usnadní plánování projektů a vykazování práce, ale především vám poskytne přehled o výdajích na konkrétní práci při realizaci projektu.

U každého typu práce, který do seznamu zadáte, si můžete stanovit pevnou nákladovou a prodejní cenu nebo cenu za konkrétní jednotku. Nejčastěji za hodinu práce, může to být ale také cena za kilometr, kus apod.

Při plánování projektu jednoduše vyberete ze seznamu typ práce, čímž pro něj vyčleníte část z rozpočtu. Při vykazování práce pak vaši zaměstnanci označí svůj typ právě na základě tohoto seznamu. Díky tomu máte přehled, kolik která profese při práci na konkrétním projektu stála.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé