Faktury vydané

Součástí plánu v Navigu jsou nejen výdaje, ale i příjmy. Ty v Navigu můžete naplánovat a po dokončení práce se zhmotňují ve vydané faktuře. Máte tak kontrolu nad dodržením realizace plánovaných příjmů na konkrétní zakázce. V termínech se objevuje datum, kdy se má faktura vystavit, a také její splatnost. To usnadňuje kontrolu platební morálky na straně klienta.

Částky uvedené v plánovaných příjmech se promítnou do cashflow. I když se zatím jedná o predikované cashflow, získáváte poměrně reálnou představu, v jakém budou vaše finance stavu. Tato představa se upevňuje při vystavení faktury, kdy se do cashflow promítá datum jejího vystavení.

Navigo lze integrovat s vaším účetním systémem a informace o vydaných fakturách se pak automaticky do Naviga přenáší.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé