Díky využívání Organizačních jednotek budete moci organizovat svá data, filtrovat projekty a podprojekty jednotlivých oddělení, porovnávat oddělení nebo divize své firmy a získáte přehled o podílu servisních oddělení na příjmech i výdajích projektu.

Navigo díky přiřazení zaměstnance k organizační jednotce automaticky rozpozná, na vrub kterého oddělení má zaúčtovat jeho práci.

Využívání Organizačních jednotek také řeší problém servisních oddělení, která poskytují podporu a služby ostatním oddělením, ale sama nespravují konkrétní projekt, a tudíž nemohou vykazovat přímý zisk. V Navigu je při vykazování práce na projektu patrné, kdo z jakého oddělení se na něm podílel, tedy i to, jaký podíl mají servisní oddělení. Navigo pak dokáže samo vypočítat podíl jednotlivých oddělení na ztrátě/zisku projektu.

Spokojení uživatelé Navigo3

Pomáháme řídit desítky tisíc projektů ve firmách všech velikostí. Navigo3, jako projektově orientovaný ERP, je většinou nasazen jako primární informační systém pro řízení celé společnosti.

Pro koho je Navigo3 vhodné?

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům