První kroky s Navigem

Pro administrátora

Rozhodli jste se začít používat Navigo, už jste viděli a vyzkoušeli naši testovací instanci a nyní začínáte s Navigem reálně pracovat. I když už máte informace od našich konzultantů a prošli jste základním zaškolením, připravili jsme pro vás jednoduchého průvodce prvními kroky s Navigem.

Krok
1

Přihlaste se!

Tak jako u testovací verze, i tady se přihlásíte pomocí odkazu, který jste od nás obdrželi emailem. Po kliknutí na něj si systém vyžádá nastavení hesla. Poté můžete začít s Navigem pracovat. Vaše instance je zcela prázdná, nejsou tam žádné zkušební projekty, ani ty, které jste si v testovací instanci vytvořili za svou firmu.

Krok
2

Připravte se na základní nastavení

Veškerá základní nastavení v Navigu budete provádět v sekci Nastavení, kterou najdete pod ozubeným kolečkem v pravém horním rohu Naviga. Tady nastavíte všechny důležité údaje, z kterých bude Navigo vycházet ve chvíli, kdy je začnou používat projektoví manažeři, řadoví zaměstnanci, ekonomové nebo personalisté.

Pozor – bez některých nastavení není možné v Navigu projekt vůbec založit, případně bude systém fungovat nepřesně či chybně.

Krok
3

Vaše firma v Navigu

Instance v Navigu byla založená na základě údajů, které jste vyplnili při jejím zřízení. Tyto informace najdete po kliknutí na ozubené kolečko v záložce Firma. Můžete je upravit nebo doplnit hned, ale také to nechat na později. Tyto údaje jsou důležité pro tvorbu objednávekfaktur.

Krok
4

Nastavte režijní sazbu

V této chvíli je třeba si rozmyslet a nastavit režijní sazbu firmy. Toto nastavení bude Navigo využívat u všech projektů. Tento krok je důležitý udělat nyní, protože změny režijní sazby zpětně, když už existují na dané období výkazy práce, jsou velmi problematické.

Krok
5

Vytvořte skupiny uživatelů a nastavte jim práva

Pro nastavení práv je nejprve potřeba vytvořit skupiny uživatelů podle jejich kompetencí. Těmto skupinám potom můžete hromadně přiřazovat práva. Jedná se o důležitou funkci, která vám velmi usnadní řízení projektů a lidských zdrojů.

Krok
6

Vytvořte uživatele

Uživatel je každá osoba, která bude ve vaší firmě Navigo používat. Všechny tyto osoby je proto třeba zadat do Naviga v záložce Uživatelé, kterou najdete pod ozubeným kolečkem. Je nutné vyplnit všechny červeně vyznačené položky. Toto nastavení umožní těmto uživatelům začít přidělovat úkoly, uvidíte finanční realitu a bude se vám tvořit kapacitní plán. Pokud si s některým povinným údajem nevíte rady, obraťte se na nás, pomůžeme vám. Všechny položky lze kdykoliv opravit. Také musíte u uživatele nastavit cenu jeho práce a přiřadit mu všechny skupiny práv, do kterých má patřit. Uživatele do Naviga pozvete pomocí tlačítka Odeslat pozvánku.

Pozor – bez vytvoření uživatele vám nepůjde vytvořit projekt, na kterém má být tento člověk odpovědnou osobou.

Krok
7

Zadejte své kontakty

V záložce Kontakty vyplňte své zákazníky, potenciální zákazníky a dodavatele. Záložku najdete na hlavní stránce, po kliknutí na ni můžete jednotlivé zákazníky přidávat pomocí +. Ve vyplnění jejich údajů vám pomůže našeptávání z Ares.

Pozor – bez vyplnění kontaktů nebudete moct přiřadit projekt k zákazníkovi a Navigo vám proto projekt neumožní založit!

Krok
8

Nastavte typy práce a ceny

Pro možnost přiřazovat práci musíte mít nastavené, jaké práce vaši zaměstnanci vykonávají a také kolik jejich práce stojí. V záložce Typy práce a cena si můžete přidat libovolný počet prací a jejich cenu, ty potom budete využívat při přiřazování úkolů.

 

Nyní jste ve fázi, že můžete v Navigu začít tvořit plány, zaměstnanci mohou vykazovat práci, můžete zadávat subdodávky a řadu dalších. Přesto doporučujeme nastavit ještě některé další položky, které vám práci v Navigu usnadní.

Krok
9

Nastavte kategorie a režijní kategorie

Není to sice nutnou podmínkou využívání Naviga, ale díky tomu budete moci nastavovat vyhledávání ve svých projektech podle vlastních parametrů. Nastavení kategoriírežijních kategorií můžete udělat kdykoliv později.

Krok
10

Vytvořte organizační jednotky

Toto nastavení využijí především větší firmy, kde potřebujete členit firmu na menší oddělení. To vám potom umožní například filtrování mezi těmito skupinami a také usnadní nastavení práv. Pokud organizační jednotky nenastavíte, Navigo bude celou vaši společnost brát jako jednu organizační jednotku.

Krok
11

Dohodněte si přesun dat nebo propojení firemních systémů

Řadu dat do připraveného Naviga nemusíte zadávat ručně, ale můžete je nechat jednorázově přesunout. Současně také můžete nechat propojit Navigo s ostatními firemními systémy. Pokud si chcete objednat migraci dat nebo integraci, kontaktujte nás.

Krok
12

Využijte systémová nastavení

Snažíme se, aby Navigo v základním nastavení pro vás bylo maximálně smysluplně přednastavené. Přesto můžete mít některé individuální potřeby. Například v oblasti sdílení informací, vykazování práce, faktur, objednávek a řady dalších. Jedná se o specifická podrobná nastavení a doporučujeme se do nich dívat ve chvíli, kdy při práci s Navigem shledáte některá nevyhovující nastavení.

Další kroky

První kroky s Navigem

Testovací verze

První kroky s Navigem

Projektový manažer

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé