Mám problém s…

Mám problém s projekty, lidskými zdroji nebo firmou

Trápí vás problémy s projekty, lidskými zdroji nebo firmou? Rozhodně nejste sami! Zde proto najdete seznam nejčastějších problémů, s kterými se firmy potýkají. Ke každému z nich pak uvádíme řešení, které  nabízí Navigo.

 • Finanční situaci firmy vidíme vždy až zpětně.
 • Do poslední chvíle nevíme, jestli jsme v plusu, nebo minusu.
 • Na projektech sice máme zisk, ale po dopočítání režijních nákladů se ukázalo, že celkově jdeme do ztráty.
 • Chybí nám přehled o cashflow firmy.
 • Nevíme, jestli bude na výplaty.

Finanční situaci jednotlivých projektů Navigo dále automaticky zpracovává do globálnějších analýz a hodnocení. Automaticky tak tvoří cashflow firmy, pracuje s plánovanými příjmy a rozpočítává do projektů režijní sazbu. Umožňuje sledovat KPI firmy a poskytuje makropohled na všechny její zakázky, náklady na zaměstnance, subdodávky atd.

 • Ve skutečnosti nevíme, kolik jsou naše režie, spíš to jen odhadujeme.
 • Tušíme, že naše režie jsou vysoké, jak moc, ale nevíme.
 • Nemáme představu, jakou výši režijní sazby rozpočítávat do projektů.
 • Protože nemáme přesnou představu o režijních nákladech, nevíme, za kolik prodávat práci.
 • Nevíme, zda se nám vyplatí brát některé zakázky, protože nemáme představu o režijích.
 • Potřebujeme snížit režijní náklady, ale nevíme, co z nich náš rozpočet nejvíce zatěžuje.

Navigo vám umožní nastavit režijní sazbu, která se bude automaticky rozpočítávat do projektů. Díky tomu budete vědět, za kolik máte prodávat práci, uvidíte reálnou finanční situaci firmy a můžete si vyhodnotit efektivitu realizovaných zakázek. V případě, že se režijní náklady firma nestanovila přesně, umožňuje Navigo udělat zpětně korekci.

 • Nemáme zavedený způsob, jak si efektivně předávat informace.
 • Každý u nás ve firmě ukládá informace jinak a sleduje jiná data.
 • Máme problém efektivně distribuovat důležité informace ke klíčovým lidem.
 • Dostáváme mnoho nevyžádaných informací, kvůli tomu přehlížíme ty důležité.
 • Některé informace považujeme za diskrétní a potřebujeme, aby k nim někteří lidé neměli přístup.
 • Ve firmě nemáme roztříděné a zabezpečené informace.

V Navigu máte veškeré informace na jednom místě a uložené jednotným způsobem, což přináší rychlou orientaci a zefektivňuje zastupitelnost. Napříč firmou můžete nastavit, které informace kdo uvidí. Navigo samo už podle nastavení rolí na projektu automaticky rozpozná, kdo má které informace vidět. V Navigu můžete uchovávat i diskrétní informace a pomocí práv určovat, kdo k nim bude mít přístup.

 • Každý projekt u nás řídí někdo jiný a nechceme, aby do něj     zasahovali nekompetentní lidé.
 • Potřebujeme, aby diskrétní informace viděli jen konkrétní lidé.
 • Rádi bychom ukázali stav projektu některým lidem, ale nechceme, aby viděli finance projektu.

Navigo umožňuje nastavit práva a omezení podle vašich individuálních potřeb. Práva lze omezit úplně, nebo jen do určité míry. Například konkrétní osoba neuvidí rozpočet projektu, ale procentuální vyjádření, kolik je z celkového rozpočtu vyčerpáno. Nebudete muset určovat práva Práva lze nastavit individuálně, můžete ale i využít nastavení práv pro role.

Celkový přehled o projektech si skládáme jen z dílčích informací od podřízených.

 • Chybí nám průběžně aktualizovaný přehled o tom, v jakém stavu naše zakázky jako celek jsou.
 • V množství zakázek nejsme schopni rychle identifikovat ty, které jsou problematické.
 • Chybí nám možnost roztřídit zakázky podle důležitosti.
 • Nemám možnost filtrovat projekty podle různých kritérií.
 • Zjišťování informací o zakázkách vyžaduje spoustu komunikace a času.

Navigo vám poskytne ucelený přehled o všech projektech současně. Jedním pohledem zjistíte, jak se vaše zakázky vyvíjejí, která je v ohrožení nebo překračuje rozpočet. V přehledu si můžete projekty řadit a filtrovat podle různých parametrů, například podle důležitosti a rozsahu, finanční či časové náročnosti, podle míry ohrožení apod. To vám usnadní rychlou orientaci napříč projekty celé firmy.

 • Schvalovací procesy u nás ve firmě znamenají papírovou válku.
 • Nemáme nastavené schvalovací procesy, zákazníci občas dostanou neschválenou verzi dokumentů.
 • Naše schvalovací procesy jsou pomalé a neefektivní, schvalujeme každý detail, přesto se obáváme tento systém opustit.
 • Nevíme, co kdy a kdo schválil.

Navigo umožňuje velmi rychlé a snadné schvalování nejrůznějších dokumentů. Jednoduše si v něm nastavíte schvalovací proces a místo přenášení papírů nebo přeposílání emailů budete jen odklikávat. V případě schválení dokumentu jednou osobou se ostatní zainteresovaní o schválení dozví pomocí notifikace. Proces schvalování v Navigu je zabezpečený proti zpětným změnám, je dostupná historie schvalování.

 • Management mi zabírá mnoho času.
 • Jsme neustále v časové tísni, potřebujeme zautomatizovat a zefektivnit procesy.
 • Všichni se na mě obrací s požadavky na banální rozhodnutí nebo poskytnutí informace.
 • Řízení projektů a firmy nám bere vzácný čas a energii na vlastní práci.
 • Musíme vykonávat manažerské práce, je to pro nás nutné zlo, ale nevíme, jak si odlehčit.

Navigo vám usnadní řízení firmy především díky tomu, že budete mít přehledně zpracovaná veškerá důležitá data a informace o svých projektech. Můžete sledovat automaticky tvořené přehledy o stavu projektů, cashflow, kapacitách zaměstnanců apod. Tyto informace se budou tvořit z dat, která vaši zaměstnanci do systému vloží v průběhu realizace projektu, například vykazováním práce apod.

 • Máme problémy s vyhodnocováním výkonu jednotlivých oddělení.
 • Přefakturovávání práce mezi jednotlivými odděleními ve firmě je nesmírně složité.
 • Máme střediskové hospodaření, ale uvědomuji si, že některé aspekty střediskového hospodaření záleží na vnitřní domluvě, bez ohledu na realitu projektu.
 • V rámci střediskového hospodaření si servisní střediska nárokují zisk, aniž by se znal finanční výsledek zakázky.

Navigo řeší problém střediskového hospodaření pomocí tzv. organizačních jednotek. Průběžně sleduje objem vlastní práce jednotlivých oddělení na zakázkách. Díky tomu je kdykoliv k dispozici informace o podílu oddělení na zakázce. Je jen na vás, v jaké fázi se rozhodnete dělit zisk. Využití organizačních jednotek vám ušetří přefakturovávání práce mezi jednotlivými odděleními. Navigo tak řeší i problém nákladů servisních oddělení, které negenerují přímý zisk, a vypočítává podíl jednotlivých oddělení na ztrátě nebo zisku projektu.

 • Zatěžuje nás starat se o software, v kterém spravujeme projekty.
 • Zatěžuje nás nutnost pravidelně zálohovat firemní data, nevíme, zda máme zálohy kompletní.
 • Pracujeme ve vlastním softwaru, ale odešel člověk, který jej naprogramoval, a nikdo není schopen tento systém spravovat.
 • Máme software, jehož dodavatel skončil, nevíme, co s tím.
 • Nemáme experta, čas ani chuť se zabývat se údržbou našeho software na řízení projektů.

O údržbu a provoz Naviga se nemusíte starat. Zajišťujeme kompletně jeho provoz, aktualizace, zálohování dat i servis. Současně poskytujeme spolehlivou zákaznickou podporu, která opravdu efektivně pomůže. Zákazníkovi vycházíme maximálně vstříc, dobu čekání se vždy snažíme omezit na nezbytné minimum. Navigo stále vylepšujeme na základě potřeb našich zákazníků.

Vyzkoušejte Navigo3 zdarma!

Zkušební verze zdarma
Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé